Misyon- Vizyon

Gazi Üniversitesi Engeli Öğrenci Biriminin vizyonu, bütünleştirme felsefesinin ilkesinde, tüm bireylerin eşit hak ve imkânlara sahip olarak eğitim-öğrenim gördüğü, çalıştığı ve gerekli akademik/sosyal hizmetlerin aktif şekilde verildiği bir üniversite olmak ve farklı disiplinlerle yapılacak akademik ve sosyal çalışmalar ile yenilikçi ve öncü rol üstlenmektir.

Bu vizyon doğrultusunda misyonumuz;

 

  • Üniversite içinde bütünleştirme felsefine uygun fiziki alanları geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

  • Üniversitemizde eğitim alan özel gereksinimli bireylere ilişkin sorunların tespit edilerek, çözüm önerilerinin geliştirilmesinde disiplinler arası araştırmalar ve etkinliklerde bulunmak.

  • Özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için; öğrencilere, akademik ve idari personele, bilinçlendirme çalışmaları ile gereken danışmanlık hizmetini sağlamak.

  • Özel eğitim alanında uzman akademisyenlerle işbirliği yaparak örnek uygulamalar geliştirmek.

  • Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere, özel gereksinimli bireylerin katılımını sağlamak ve desteklemek.

  • Özel gereksinimli öğrencilere destekleyici teknolojilerle donatılmış bir ortam sağlayarak, akademik gelişimlerini bağımsız olarak ilerletmelerine yardımcı olmak.

  • Eğitim, öğretim ve sınav ortamlarını özel gereksinimli bireyler için uygun hale getirmek.

  • Özel gereksinimli öğrencilerin yararına olacak şekilde çeşitli konularda konferans ve sempozyumlar düzenlemektir.