Gazi Engelsiz Birimi 13. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı'na katıldı
06 Mayıs 2019 12:20

13. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Gerçekleştirildi

10‑11 Nisan 2019 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde Engeli Olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi tarafından düzenlenen 13. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’na katıldık. Konferans, panel ve sözlü bildirilerin yer aldığı çalıştayda Akademik Yaşamda Erişilebilirlik, Mimari Erişilebilirlik, İletişim, İstihdam ve Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimlerinin İşleyişi başlıklı çalıştay oturumları gerçekleştirildi. Akademik Yaşamda Erişilebilirlik başlığına ilişkin olarak üniversite bilgi teknoloji ve sistemlerinin erişilebilir hale getirilmesi konusu öne çıktı. Bu kapsamda üniversiteye ait web sitesi, uzaktan eğitim platformu, mobil uygulama gibi elektronik ortamların erişilebilirliğinin sağlanması önerildi. Bunun yanında ders muafiyeti uygulamasının işitme engelli öğrencilerin dinleme becerilerinin değerlendirilmesinden muaf tutulması gibi zorunlu durumlar dışında bir çözüm olarak uygulanmaması, bunun yerine uyarlama yoluna gidilmesi önerildi. Yine öğretim elemanlarına yönelik farkındalık çalışmalarının yapılması ve bir teşvik sisteminin geliştirilmesi görüşü bildirildi. Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimlerinin İşleyişi başlığına ilişkin olarak birimlerin birbirleriyle iletişim ve işbirliği kurabilmeleri amacıyla online bir platform oluşturulması gündeme geldi. Ayrıca online platform aracılığıyla çeşitli konularda webinar’lar düzenlenerek öğretim elemanlarının engelli öğrencilere yönelik yapacakları uyarlamalar hakkında bilgi edinmeleri ve farkındalığın oluşturulmasına hizmet edebileceği görüşü belirtildi. Bunun yanında engelli öğrenci danışma ve koordinasyon birimlerinde verilen hizmetlerin farklılık göstermemesi için hizmet standartlarının oluşturulması gerektiği savunuldu. Mimari başlığına ilişkin olarak ise üniversitelerin kendi bünyelerinde tespit ettiği erişilebilirlik güçlüklerini ivedilikle yerine getirmesi ve mimari erişilebilirlikle ilgili farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması görüşleri ifade edildi. Son olarak İstihdam başlığına ilişkin olarak engelli öğrencilere kariyer danışmanlığı yapılarak mesleğe başlama süreçlerinde geçiş hizmetlerinin sunulması gerektiği belirtildi. Çalıştay’ın kapanış töreninde Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2020 yılı için engelsiz üniversiteler çalıştayını düzenlemeye aday üniversiteler arasından yapılan oylamayı kazandı.