Formlar

Engelli Öğrenci Birimi aşağıda yer alan formlar aracılığı ile yetersizlikten etkilenen öğrencilerin akademik ihtiyaçlarını (ders ve sınav uyarlamaları vb.) karşılamayı amaçlamaktadır. Hizmetlerin sağlanması öğrenci ve öğretim elemanı arasında yürütülen doğru iletişime bağlıdır. Bu nedenle yetersizlikten etkilenen öğrencilerimizin aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir;

Her dönemin başında o dönem için kayıt oldukları derslerin öğretim elemanları ile iletişime geçmek, kendi durumunu anlatarak ihtiyaçları hakkında öğretim elemanına bilgi vermek.

Her dönemin başında aldıkları derslerde uyarmalara gerek duydukları takdirde güncel engellilik raporunu danışma birimine teslim etmek.

Öğretim Uyarlama mektuplarını hazırlayarak (formları, danışma birimi web adresinden çıktı alarak ya da danışma birimine gelerek temin edebilirsiniz) ilgili öğretim elemanına iletmek. İlgili öğretim elemanı ve kendisi tarafından imzalanan formun bir kopyasını danışma birimine iletmek.

Engelli Öğrenci Birimi web adresinde yer alan güncel form ve duyuruları takip etmek.

Engelli Öğrenci Birimine kayıt olurken verdiği e- mail adresine gelen mesajları takip etmek, e- mail adresinde yaptığı değişikliği danışma birimi ile paylaşmak.

Aşağıdaki bağlantılar üzerinden ilgili formlara ulaşabilirsiniz.

Öğretim Uyarlama Mektubu

Öğretim Uyarlama Mektubunun Kullanımı

Hizmet Talep Formu

Ses Kayıt Taahhütnamesi

Fotoğraf Kayıt Taahhütnamesi

Ders Partneri Taahhütnamesi